Trình chuyển đổi âm thanh và video trực tuyến

Chuyển đổi trực tuyến MP4, MP3, WAV, MOV và nhiều định dạng khác sang bất kì định dạng nào

{{item.file.name}}

Upload failed, please try again.
Conversion failed, please try again later.
{{getFileTypeName(item.file.name)}} to
Tải lên...
Tải lên {{item.uploadProgress}} %
{{item.convertProgress == 0 ? 'Waiting...' : 'Converting '+item.convertProgress+'%'}}
Success {{item.outputFileFormat}}
{{item.outputFileSize}}
{{item.file.size/1000 >= 1000 ? (item.file.size/1000/1000).toFixed(1)+'M' : parseInt(item.file.size/1000)+'K'}}

Định dạng tệp được hỗ trợ

Trình chuyển đổi Video tuyệt vời tất cả trong một
Chuyển đổi Tệp âm thanh/Video dễ dàng

Không tốn thời gian chờ tải lên và tải xuống.

1000 định dạng video/âm thanh được hỗ trợ cho đầu ra/đầu vào.

30X nhanh hơn bất kỳ bộ chuyển đổi nào.

Tích hợp chuyển đổi nhiều file cùng một lúc.

Không giới hạn tải xuống Video và chuyển đổi sang MP3.

Các chuyển đổi Phổ biến:

MOV sang MP4 | WEBM sang MP4 | MP4 sang MP3 | AVI sang MP4 | FLV sang MP4 | WMV sang MP3 | M4A sang MP3 | MP3 sang WAV | WMV sang MP4